TERITORIJU PLĀNOŠANAS DOKUMENTU IZSTRĀDES STATISTIKA