Par RAIM autorizēto darba vidi

Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) Autorizētā darba vide jeb Dinamisko pārskatu portāls ir palīginstruments reģionālās attīstības uzraudzībai, novērtēšanai un lēmumu pieņemšanas atbalstam. Šāda profesionāla darba vide ir izveidota, lai atvieglotu teritorijas attīstības programmu sagatavošanu un uzraudzību, kā arī veiktu analītisku darbu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 1. jūlija noteikumiem nr. 367 Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība RAIM autorizētai darba videi tiek nodrošinātas pieejas tiesības noteiktam skaitam sekojošu iestāžu darbinieku, kas iesaistīti reģionālās attīstības plānošanā un uzraudzībā:

  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
  • Valsts reģionālās attīstības aģentūra
  • Plānošanas reģionu administrācijas
  • pašvaldības

Katram plānošanas reģionam un pašvaldībai tiek nodrošināta viena darba vieta Autorizētajā darba vidē.


Lai kļūtu par RAIM Autorizētās vides lietotāju, Jums jāatsūta uz augstāk minētās iestādes veidlapas ar elektronisko parakstu parakstīts Lietotāja tiesību pieprasījums uz Valsts reģionālās attīstības aģentūras oficiālo e-pasta adresi pasts@vraa.gov.lv.