5. Meliorētas teritorijas

Saskaņā ar VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk-ZMNI) sniegto informāciju 2017. gada 1. janvāri Latvijā ir 1 588 681 ha meliorētu teritoriju. Uz 2015. gada 1. novembrī Latvijā bija 1 562 409 ha meliorētu teritoriju tātad meliorēto zemju platība līdz 2017.gada 1.janvāri  pieaugusi par  26 272 ha.

Lielākās meliorētās platības attiecībā pret kopējo novada zemes platību ir Tērvetes novadā (15 840 ha vai 71 %) Rundāles novadā (15 902 ha vai 69 %), Bauskas novadā (46 821 ha vai 60 %) un Jelgavas novadā (74 029 ha vai 56 %).

Novadi ar lielāko meliorēto platību īpatsvaru pret kopējo novada platību  2016.gadā:

Tā kā liela daļa meliorācijas sistēmu tika izbūvētas pirms 20 un vairāk gadiem, pastāv iespēja, ka tās ir nolietojušās un vairs nepilda tām paredzēto funkciju, līdz ar to daļa no, it kā meliorētām platībām, faktiski netiek nosusinātas un veidojas jaunas pārmitras platības. Jāņem vērā, ka Latvijā nokrišņu daudzums pārsniedz summāro iztvaikošanu un prognozes[5] liecina, ka klimata pārmaiņu rezultātā nokrišņu daudzums līdz 2100. gadam valstī arvien palielināsies, līdz ar to meliorācijai un spējai novadīt lieko ūdens daudzumu būs arvien lielāka nozīme.

 


[5] Klimata pārmaiņu scenāriji Latvijai, VSIA ,,Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, 2017