Vispārēja informācija

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta (turpmāk - VZD) zemes pārskatu, kas sniedz informāciju par zemes sadalījumu valstī pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām un zemes lietošanas veidiem, ievērojot īpašuma tiesību statusu un īpašnieka statusu uz 2017. gada 1.janvāri:

1. Zemes sadalījums pēc īpašuma tiesību statusa:

2. Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām:

3. Zemes sadalījums zemes lietošanas veidos:

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 2016.gadā valsts platība reģistrēta ir 6 448 200,2 ha.[1]

 

 

 


1.www.vzd.gov.lv/files /2016 gada zemes parskats. pdf