Jaunumi

Šā gada vasarā laists klajā kārtējais pārskats par tautas attīstību Lavijā. Šajā pārskatā pirmo reizi Latvijā vienkopus analizēta veselībpratība, finanšpratība, ģimeņpratība, politikpratība, medijpratība un kultūrpratība.
2015. / 2016. gada izdevums ir trīspadsmitais pārskats un tas ir veltīts informācijpratības izpētei saistībā ar dzīves meistarību. Pārskatā uzmanība pievērsta tam, kādas ir informācijas ieguves un lietošanas prasmes, kas nepieciešamas Latvijas iedzīvotāju ikdienas jautājumu risināšanai, un novērtēts, kā un vai tās ietekmē dzīves meistarību dažādās jomās: veselības uzturēšanā un saglabāšanā, finanšu pārvaldīšanā, ģimenes dzīves organizēšanā, valsts un pašvaldības pakalpojumu izmantošanā, politiskajā līdzdalībā un pašorganizācijā, brīvā laika pavadīšanā. Izdevums “Latvija. Pārskats par tautas attīstību” iznāk kopš 1995. gada. Sākot ar 2005. gadu, tā sagatavošana notiek LU SZF SPPI vadībā sadarbībā ar partneriem no citām augstskolām un institūcijām Latvijā.
Pārskats elektroniskā (pdf) formātā pieejams Latvijas Universitātes mājas lapā

Valsts reģionālās attīstības aģentūra informē, ka ir aprēķināti teritorijas attīstības līmeņa indeksi un teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indeksi pēc 2016.gada datiem plānošanas reģioniem, republikas pilsētām un novadiem.

Informējam, ka pirmais top desmitnieks starp novadiem nav mainījies salīdzinājumā ar pagājušā gada rezultātiem. Tajā arī šogad ir 10 Rīgas reģiona novadi: Mārupes, Carnikavas, Babītes, Garkalnes, Ādažu, Stopiņu, Ķekavas, Ikšķiles, Siguldas un Salaspils novads. Būtiski uzlabojusies situācija Carnikavas novadā, ko pamatā ietekmēja lielais ilgtermiņa migrācijas rādītājs (2016.gadā novadā no citiem novadiem uz ilglaicīgu dzīvošanu pārcēlies vairāk kā 1 iedzīvotājs uz 1000 iedzīvotājiem jeb 1492 iedzīvotāji).

Vislielākais kāpums kopējā novadu rangā salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir Raunas novadam (par 22 vietām), Alsungas novadam (par 19 vietām) un Nīcas novadam par 17 vietām.

Pēc 2016.gada datiem aprēķinātais teritorijas attīstības indekss raksturo attīstības līmeni konkrētajā teritorijā 2016.gadā, parādot teritorijas attīstību salīdzinājumā ar vidējo līmeni atbilstošajā teritoriju grupā. Savukārt aprēķinātais teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indekss parāda teritoriju attīstību salīdzinājumā ar tās attīstības līmeni 2015.gadā.

Plānošanas reģionu indeksu vērtības ir pieejamas šeit.
Republikas pilsētu indeksu vērtības ir pieejamas šeit.
Novadu indeksu vērtības ir pieejamas šeit.