Loading...
 
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu Lai uzlabotu RAIM sniegto informāciju un funkcionālās iespējas, šajā mājas lapā ir ievietotas Google Analytics sīkdatnes. Lūdzu apstipriniet vai noraidiet sīkdatņu lietošanu. Vairāk par šo sīkdatņu izmantošanu un lietotāja datu apstrādi varat uzzināt, lasot šeit.

invest_map


Ieguldījumu telpiskā analīze (dalījumā pa teritoriālās ietekmes līmeņiem un ietekmes jomām)


VRAA sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju ir izstrādājusi un RAIM īsteno īpašu metodiku ES fondu ieguldījumu projektus skaita un ieguldīto summu uzskaitei un analīzei.
Metode nosaka, ka tiek izdalīti trīs projektu teritoriālās ietekmes līmeņi – vietējais, reģionālais un nacionālais. Katram projektam, atkarībā no plānošanas perioda aktivitātes (apakšaktivitātes), kādā tas realizēts (vai specifiskā atbalsta mērķa jaunajā plānošanas periodā), viennozīmīgi tiek piešķirts kāds no ietekmes līmeņiem.

...vairāk par ietekmes līmeņu noteikšanas metodiku...

Sistēma datu analīzes gaitā identificē tos vietēja ietekmes līmeņa projektus, kuriem kā realizācijas vieta ir norādīta tikai viena pašvaldība. Visu šāda veida projektu skaitu un ieguldījumu summas jūs dažādās tabulās, kartēs, grafikos atradīsit kā attiecinātus uz šo pašvaldību (bez piebildēm).

Ja sistēma identificē, ka kādiem vietēja ietekmes līmeņa projektiem kā realizācijas vieta ir norādītas vairākas pašvaldības, kas ietilpst vienā plānošanas reģionā, tad ietekmes līmeņa pazīme šim projektam tiek paaugstināta uz ‘reģionālo’ un šie projekti kopā ar reģionālā ietekmes līmeņa projektiem tiek attiecināti uz attiecīgo plānošanas reģionu.

Savukārt, ja sistēma identificē jebkāda ietekmes līmeņa projektus, kuriem kā realizācijas vieta norādītas pašvaldības no dažādiem plānošanas reģioniem vai vairāki plānošanas reģioni, tad tiem ietekmes līmeņa pazīme tiek paaugstināta uz ‘nacionālo’ un šie projekti kopā ar nacionālas ietekmes līmeņa projektiem tiek attiecināti uz valsti kopumā.

Lai iegūtu papildus informāciju par sīkāku dalījumu, jūs varat analizēt īpaši veidotus rādītājus – ‘... projektu finansējums, kuros piedalās pašvaldība’ un ‘... projektu finansējums, kuros piedalās plānošanas reģions’ – šie rādītāji ietver tieši tos projektus, kuriem attiecīgi ir ‘paaugstināts ietekmes līmenis’.

Šāda metodika ir izveidota, lai izvairītos no izkropļojumiem, kādi rodas, ja kādā nelielā pašvaldībā tiek realizēts liela mēroga reģionālas vai valsta nozīmes projekts, bet pašvaldības iedzīvotāji nav projekta ‘tiešie labumu guvēji’. Tipisks piemērs varētu būt Lidostas ‘Rīga’ projekts Mārupes novadā. Šis projekts ir iezīmēts kā nacionālajam ietekmes līmenim piederīgs; tā summas neparādās pēc mūsu metodikas analizējot ES fondu ietekmi uz Mārupes iedzīvotāju dzīves uzlabošanos.


Metode paredz projektu dalījumu pa ietekmes jomām. Šāds projektu iedalījums ir izstrādāts, lai radītu iespēju salīdzināt vai kopēji analizēt ES fondu 2007. - 2013. g. un 2014. - 2020. g plānošanas periodu ieguldījumus, kā arī nākotnē pievienot kopīgai analīzei citu finanšu instrumentu ieguldījumus teritorijās.

...vairāk par ietekmes jomu noteikšanas metodiku...

Ir definētas šādas projektu ietekmes jomas:

 • Energoefektivitāte
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
 • Izglītība
 • Kultūra un tūrisms
 • Nodarbinātības veicināšana
 • Pētniecība un attīstība
 • Publiskā pārvalde
 • Sociālā iekļaušana
 • Transports
 • Uzņēmējdarbības atbalsts
 • Veselības aprūpe
 • Vides aizsardzība


Informācija par 2007. - 2013. g plānošanas perioda programmu aktivitātēm, kā arī 2014. - 2020. gada plānošanas perioda specifiskajiem atbalsta mērķiem (SAM), kas attiecas uz definētajām ietekmes jomām, drīzumā tiks pievienota.


Zemāk jūs varat aplūkot četras interaktīvas tematiskās kartes:

Projekti ar reģionālu ietekmi - ar iespēju izvēlēties projektu ietekmes jomas

Projekti ar vietēju ietekmi - ar iespēju izvēlēties projektu ietekmes jomas

Ieguldījumi reģionu dalījumā - kopā

Ieguldījumi pašvaldību dalījumā - kopā