Loading...
 
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu Lai uzlabotu RAIM sniegto informāciju un funkcionālās iespējas, šajā mājas lapā ir ievietotas Google Analytics sīkdatnes. Lūdzu apstipriniet vai noraidiet sīkdatņu lietošanu. Vairāk par šo sīkdatņu izmantošanu un lietotāja datu apstrādi varat uzzināt, lasot šeit.

horiz_report

Par Eiropas Savienības fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda ieguldījumiem un uzraudzības rādītājiem Latvijas administratīvajās teritorijās


Publicējam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto analītisko ziņojumu par Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem un uzraudzības rādītājiem Latvijas administratīvajās teritorijās.

Analītiskais ziņojums sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija noteikumiem Nr. 367 "Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība", kas paredz, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), sākot ar 2016.gadu, katru gadu sagatavo un Valsts reģionālās attīstības aģentūra publicē Reģionālās attīstības indikatoru modulī (www.raim.gov.lv) šādu analītisko ziņojumu. Ziņojuma sagatavošanu nosaka arī Vadošās iestādes 2015.gada 29.decembra vadlīnijas Nr.2.6. "Vadlīnijas, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un kārtību 2014.-2020.gada plānošanas periodā".

Ziņojumā sniegta informācija par jau veiktajiem maksājumiem, īstenojot projektus Latvijas teritorijās, Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā. Lai sniegtu priekšstatu par to kā investīcijas Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā var sekmēt Latvijas reģionālo attīstību, VARAM ziņojumā ir izvēlējusies pastiprināti pievērst uzmanību plānotajam atbalstam uzņēmējdarbības jomā kā reģionālo attīstību veicinošam faktoram. Ziņojumā apskatīts kā plānotie ieguldījumi uzņēmējdarbībā sniegs ieguldījumu ekonomikas kopējā attīstībā un bezdarba mazināšanā Latvijas reģionos.

vai arī lejuplādēt...
...PDF formātā
...Word formātā