Loading...
 
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu Lai uzlabotu RAIM sniegto informāciju un funkcionālās iespējas, šajā mājas lapā ir ievietotas Google Analytics sīkdatnes. Lūdzu apstipriniet vai noraidiet sīkdatņu lietošanu. Vairāk par šo sīkdatņu izmantošanu un lietotāja datu apstrādi varat uzzināt, lasot šeit.

Settlement_data

Apdzīvojuma dati


Dati par iedzīvotāju telpisko izvietojumu pašvaldību teritoriālo vienību (pagastu, pilsētu) dalījuma līmenī.

Iedzīvotāju skaita dati ir kopējais teritorijā deklarēto iedzīvotāju skaits uz norādītā gada 1. janvāri. Datu avots ir PMLP Iedzīvotāju reģistrs. Šie dati publiski pieejami PMLP mājaslapā (PDF formātā).

Teritoriju paltības ir Valsts Zemes dienesta dati, kas publiski pieejami VZD mājaslapā.

Apdzīvojuma blīvums ir RAIM aprēķins, kas balstās uz augstāk minētajiem datiem.


Piekļuve datiem >> Iedzīvotāju skaits (PMLP), teritorijas platība (VZD) un apdzīvojuma blīvums (RAIM apr.)


Pārlūka izvēlnē (ATSKAITES SĀKUMLAPA > Eksports >...) Jūs varat izvēlēties iespēju datus eksportēt Jums tālākai lietošanai ērtā formātā un saglabāt tos savā datorā.