www.krustpils.lvDomes priekšsēdētājs:Kārlis PabērzsE-pasts (oficālajai saziņai): novads@krustpils.lvMājas lapa:Telefons (oficālajai saziņai):65237635Teritorija:Teritorijas platība:810,40 kv. kmKontaktinformācija:Novada teritorija atrodas vairāku stratēģiski svarīgu tranzītceļu krustpunktā.Galvenās saimniecības nozares - lauksaimniecība un mežsaimniecība.Novada teritorijā atrodas vairākas Natura 2000 teritorijas.
Teritoriālas vienībasMetrikasTeritorijas platība (km2, TAPIS)Iedzīvotāju skaits gada sākumā (cilv., PMLP)
Gads20172017
Atašienes pagasts242,98648
Krustpils pagasts85,54955
Kūku pagasts114,001 944
Mežāres pagasts142,71761
Variešu pagasts148,411 198
Vīpes pagasts76,76738
Kopā810,406 244